Interstas u brojkama

Prošlogodišnji
27. INTERSTAS 2020.
Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza - Međunarodni klub zaslužnih za turizam.
Pet različitih kategorija, iz 29 zemalja svijeta, 141 prijavljenih, 78 kandidiranih,
57. nominiranih, 35 odabranih laureata
14 individualnih nagrada, 4 kolektivnih nagrada i 1.certifikat
 
Na 6 izlagačkih štandova - predstavljeni su
LAUREATI
DOBITNICI MEĐUNARODNIH TURISTIČKIH NAGRADA
- CERTIFIKAT KEA-CRO za CiB
Predloženih 15, Nominiranih 3, Laureat 1
- POSEBNA NAGRADA "Dr. Lucija Čikeš"
Predloženih 11, Nominiranih 4, Laureat 1
- "ZLATNI INTERSTAS '2020"
Predloženih 47, Nominiranih 33, Laureata 4
- „POVELJA F.E.S.T. '2020“
Predloženih 58, Nominiranih 32, Laureata 11
- "POSEBNA PRIZNANJA ZA 26. INTERSTAS '2020"
Predloženih 25, Nominirano 15, Laureata 4