Interstas u brojkama

Prošlogodišnji

25. INTERSTAS 2018.

Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza - Međunarodni klub zaslužnih za turizam.
pet različitih kategorija, iz 29 zemalja svijeta, 141 prijavljen, 78 kandidiranih,
57 nominiranih, 35 odabranih laureata
21individualnih nagrada, 13 kolektivnih nagrada

 

Na 12 izlagačkih štendova - predstavljeni su
LAUREATI
DOBITNICI MEĐUNARODNIH TURISTIČKIH NAGRADA
- CERTIFIKAT KEA-CRO za CiB
Predloženih 9, Nominiranih 5, Laureat 1
- POSEBNA NAGRADA "Dr. Lucija Čikeš"
Predloženih 7, Nominiranih 5, Laureat 1
- "ZLATNI INTERSTAS '2018"
Predloženih 55, Nominiranih 31, Laureata 7
- „POVELJA F.E.S.T. '2018“
Predloženih 49, Nominiranih 27, Laureata 12
- "POSEBNA PRIZNANJA ZA 25. INTERSTAS '2018"
Predloženih 23, Nominirano 12, Laureata 7