Izdanje Datum:
Sve tri međunarodne priredbe održavaju se u istom terminu: Studeni 2019, Srijeda 13. 11. - Subota 16. 11. Solin, Hrvatska.


Zemlje sudionice proteklih priredbi - INTERSTAS, Međunarodnog festivala turističkog filma:

Australija, Austrija, Belgija, BIH, Brazil, Bugarska, Cipar, Češka republika, Čile, Danska, Dominikanska republika, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Hong Kong, Hrvatska, Indija, Iran, Irska, Italija, Izrael, Južna Afrika, Kina, Kanada, Libanon, Lihtenštajn, Litva, Mađarska, Makedonija, Malta, Malezija, Maroko, Nepal, Nigerija, Novi Zeland, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Portoriko, Rusija, Samoa, SAD, Senegal, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Švedska, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.Karakter:

Sve tri priredbe imaju međunarodni karakter. INTERSTAS/ Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza, i Workshop, ITF’CRO/ Međunarodni festival turističkog filma, KEA-CRO/ Međunarodno natjecanje hrvatskih gradova i mjesta za Međunarodni zlatni cvijet – CiB i "dr. Lucija Čikeš". Uz protokolarne svečanosti i dodjele međunarodnih Certifikata – Međunarodni zlatni cvijet - CiB, Diploma, Povelja te Festivalskih nagrada i Grand Prix ITF’CRO, određena su 2 poslovna dana za susrete s ljudima koji donose odluke međunarodnog i hrvatskog turizma, za predstavljanje proizvoda i usluga profesionalcima i građanima, potpisivanje ugovora za sljedeću sezonu. Festival turističkog filma okuplja producente i autore turističkog filma, te široki krug sudionika turističke filmske industrije.Cilj:

Sve tri priredbe u funkciji turizma, kulture, ekologije i održivog razvoja, doprinose poticanju međunarodnih integracijskih procesa suvremenog turizma. INTERSTAS/Međunarodna smotra turizma - doprinosi poticanju razvoja putovanja, zadovoljenju ponude visoko-zahtjevnog turizma novog vremena u svim njegovim segmentima. ITF’CRO /Međunarodni festival turističkog filma doprinosi razvitku i valorizaciji turističke filmske produkcije, ističući ambijentalne, pejzažne, infrastrukturne, komunikacijske i druge značajne karakteristike, prezentirajući "različitosti" turizma i kulture s originalnih geolokacijskih pojedinih lokaliteta, mjesta, regija i zemalja. KEA-CRO/Natjecanje hrvatskih gradova i mjesta/sela za MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET - CiB, i "dr Lucija Čikeš", pridonosi razvoju svijesti o zaštiti okoliša, održivom razvoju, ekologiji, kvaliteti življenja, te valorizaciji Centara za osobe s posebnim potrebama.Prezentacija na INTERSTAS/Workshopu Sudionici INTERSTASa, ITF'CRO/Međunarodnog festivala turističkog filma, i KEA - CRO Stručna i prateća događanja Cijene izložbenog prostora Radno vrijeme 26. INTERSTAS i 16. KEA-CRO: Radno vrijeme 22. ITF'CRO/Međunarodni festival turističkog filma Ulaz na Smotru, Workshop i Festival Katalog Informacije